Hakkımızda

Geleceğin yaşanabilir kentlerini dizayn eden kuruluş...

Strato Planlama Tasarım Kimdir ?

1994 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Şehir ve Bölge Plancısı Erkan POLAT öncülüğünde 2018 yılında kurulan “STRATO Planlama, Tasarım ve Danışmanlık”; belediyelere, çeşitli kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere Şehir ve Bölge Planlaması ve Tasarımı konularında hizmetler vermektedir.

Firma bünyesinde; deneyimli çok sayıda şehir plancısı, harita mühendisi, peyzaj mimarı, mimar, jeoloji mühendisi, sosyolog vb. değişik meslek uzmanlarından oluşan disiplinler arası bir kadro bulunmaktadır.

Planlama sürecinin bütün aşamalarında gerektiğinde ilgili tüm kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör uzman kuruluşları ile işbirliği yaparak hizmet veren ve A grubu yeterlilik belgesine sahip STRATO; her tür, ölçek ve büyüklükteki planlama, tasarım ve danışmanlık çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Firma; faaliyet alanına giren konularda Türkiye’de başta birçok il merkezi olmak üzere birçok yerleşmede çeşitli tür ve ölçekte plan/proje çalışmalarını yapmış ve yapmaktadır.

0
Toplam Proje
0
Strateji Planları
0
Bölge Planları
0
Ulaşım Planları

Misyon

STRATO’nun misyonu; “Yaşam kalitesi, sürdürülebilirlik, afetlere duyarlı yerleşme, doğal ve kültürel varlıkların korunması, kentsel dönüşüm, teknik ve sosyal altyapı, yerel kalkınma, şehirlilik bilinci, yerel yönetimler ve bölgesel gelişim programlarına uygun olarak kırsal ve yerel kalkınma planlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yapmak; bölgelerin, şehirlerin yapısal olarak hem düzenli hem de planlı gelişmesinin sağlanması adına öneri ve projeler geliştirmek” tir.

Vizyon

Kentsel ve bölgesel mekanın her ölçekte düzenlenmesinde yüksek standartta hizmet sunmak ve bu hizmetin kalitesini sürekli olarak geliştirerek hizmetimizden yararlananların memnuniyetini sağlamak.
error: Kopyalamak Yasaktır..