Erkan Polat Hakkında

ERKAN POLAT

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Lisans: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 29.06.1994
Yüksek Lisans: GAZİ ÜNİVERSİTESİ . 29.12.1998
Doktora: GAZİ ÜNİVERSİTESİ . 24.07.2002

İLGİ ALANLARI

Kentsel Tasarım, Kentsel Modelleme, 3 Boyutlu Çizim ve Canlandırma, Planlama Kuramları, Kentsel Ulaşım Planlaması, Kentsel Coğrafya, Kentsel Kırsal Bütünleşme, Engelliler - Engellilik ve Kentsel Mekan İlişkisi, Küreselleşme, Yerelleşme ve Kü-Yerelleşme, Kentsel ve Bölgesel Gelişme ve Planlama, Yörekentleşme, Kenar-kent ve Kentsel Yayılma, İklim Değişikliği.

PROF. DR. ERKAN POLAT

MSc & PhD in Urban and Regional Planning /
Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans ve Doktorası

İletişim Bilgileri
E-Posta Adresi erkanp555@yahoo.com
Telefon (İş) 2462111971
Telefon (Cep) 0.505.2695610
Faks 2462118405
Adres SDÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü/ISPARTA

ÖĞRENİM BİLGİSİ
DOKTORA 1999 – 2002
GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ABD
Tez Adı Kentsel Yaya Mekânlarındaki Tüm Kullanıcılar İçin Karar-Destekli Bir Tasarım Modeli Önerisi; Ankara Kent
Merkezi Örneklemesi
TEZ DANIŞMAN Prof. Dr. HÜLAGÜ KAPLAN
YÜKSEK LİSANS 1996 – 1998
GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ABD
Tez Adı Özürlüler İçin Tasarımda Erişebilir ve Yaşanabilir Yaya Mekânları: Ankara-Kızılay Merkez Yaya Bölgesi’nde Sakarya Caddesi Yaya Mekânı Örneklemesi
TEZ DANIŞMAN Prof. Dr. FATMA NİHAL ŞENLİER
LİSANS 1990 – 1994
GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
DERECE Bölüm Birincisi ve Üniversite İkincisi olarak

A. ALANINDA ÖZGÜN BİLİMSEL KİTAP:
1. Polat, E., Sucu-Polat, M. (2022). Ustalara Armağan, ISBN: 978-625-8045-62-8, Türkiye: Astana Yayınları. Dosyayı Gör
2. Polat, E. (2021). KENTSEL ve BÖLGESEL PLANLAMA DİSİPLİNİNE DOĞRU… Bir “Alla Turca” Planlamanın İzinde, ISBN: 978-625-7624-96-1, Türkiye: Astana Yayınları. Dosyayı Gör
3. Dericioğlu, T., Polat, E. (2020). PLANLAMA BİLİMİ ve MEKÂNSAL PLANLAMANIN BİLİMSELLİĞİ, ISBN: 978-625-7890-59-5, Türkiye: Astana Yayınları. Dosyayı Gör
4. Polat, E. (2020). Bölge için Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) Metodolojisi, ISBN: 978-625-7890-60-1, Türkiye: Astana Yayınları. Dosyayı Gör
5. Polat, E., Korkmazyürek, B. & Kahraman, S. (2020). Bölge için Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) Örneği: Güney Marmara –II-, ISBN: 978-625-7890-61-8, Türkiye: Astana Yayınları. Dosyayı Gör
6. POLAT, E. (2006) Kentsel Coğrafya. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yayın No: 62, Isparta. Dosyayı Gör
B. ALANINDA, ÖZGÜN BİLİMSEL KİTAPTA BÖLÜM VE ÜNİTE YAZARLIĞI:
1. Kahraman, S., Korkmazyürek, B. & Polat, E. (2022). Türkiye’de Mekânsal Planlama Mevzuatında Afet Riski Kavramı. N.Bektaş (Eds.).ÇEVRE, İKLİM VE AFET: Dirençli Şehirler İçin Yol Haritası, 477-506. ISBN: 978-605-72931-2-1. Nobel Akademik Yayıncılık. Dosyayı Gör
2. Kahraman, S., Korkmazyürek, B. & Polat, E. (2021). Sustainability policies in Regional Plans: TR61, TR62, TR63 Samples. Şebnem Ertaş Beşir, M.Bihter Bingül Bulut and İrem Bekar (Eds.). Architectural Sciences and Sustainability.2021, Volume:2, 141-164. ISBN: 978-625-8061-43-7. Iksad Publication. Dosyayı Gör
23 Rahımbaylı, S. & Polat, E. (2021). Landscape Urbanism and Urban Sustainability. Şebnem Ertaş Beşir, M. Bihter Bingül Bulut and İrem Bekar (Eds.).Architectural Sciences and Sustainability. 2021, Volume:2, 97-116. ISBN: 978-625-8061-43-7. Iksad Publications. Dosyayı Gör
4. POLAT, E. (2014) Urban Culture, Urban Identity And Livable Urban Places. in: Urban and Urbanization, pp. 209-218, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria. Dosyayı Gör
5. POLAT, E. (2013) An Approach for Land-Use Suitability Assessment Using Decision Support Systems, AHP and GIS. in: Data Mining: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, pp. 2153-2173, IGI Global Pub., NY, USA. Dosyayı Gör
6. POLAT, E. (2012) Kentsel-Kırsal Bütünleşme. içinde: Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, (der.) Melih Ersoy, ss. 271-274, Ninova Yayıncılık, İstanbul. Dosyayı Gör
7. POLAT, E. (2012) Küresel Kent / Dünya Kenti. içinde: Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, (der.) Melih Ersoy, ss. 313-316, Ninova Yayıncılık, İstanbul. Dosyayı Gör
8. POLAT, E. (2012) Küreselleşme. içinde: Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, (der.) Melih Ersoy, ss. 317-320, Ninova Yayıncılık, İstanbul. Dosyayı Gör
9. POLAT, E. (2012) Yörekent ve Yörekentleşme. içinde: Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, (der.) Melih Ersoy, ss. 514-518, Ninova Yayıncılık, İstanbul. Dosyayı Gör
10. POLAT, E. (2011) An Approach for Land-Use Suitability Assessment Using Decision Support Systems, AHP and GIS. in: Green and Ecological Technologies for Urban Planning: Creating Smart Cities pp. 212-233, IGI-Global Pub., NY, USA. Dosyayı Gör
C. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR:
1. POLAT, E., KAHRAMAN, S., KORKMAZYÜREK, B., (2020) Güney Marmara Bütünleşik, Sürdürülebilir, Akıllı ve Normatif Bölgesel Kalkınma ve Mekânsal Gelişme Stratejisi & Bölge Planı (2014-2023) Revizyonu. GMKA, Balıkesir. Dosyayı Gör
2. POLAT, E., KORKMAZYÜREK, B., KAHRAMAN, S. (2019) Elbistan Kent İçi Ulaşım Acil Eylem Planı Analiz Sentez Çalışması Final Raporu. DOĞAKA, Hatay. Dosyayı Gör
3. POLAT, E., KORKMAZYÜREK, B., KAHRAMAN, S. (2020) Elbistan Belediyesi Stratejik Planı. Elbistan, Kahramanmaraş. Dosyayı Gör
4. POLAT, E., KORKMAZYÜREK, B., KAHRAMAN, S. (2019) Balıkesir Teknokenti Stratejik Planı. Balıkesir Teknokenti, Balıkesir. Dosyayı Gör
5. POLAT, E., KAHRAMAN, S., KORKMAZYÜREK, B., (2019) Balıkesir Teknokent Yönergesi. Balıkesir Teknokenti, Balıkesir. Dosyayı Gör
6. POLAT, E. (Ed.) (2017) Göller Bölgesi Teknokenti Stratejik Planı. Göller Bölgesi Teknokenti, Isparta. Dosyayı Gör
7. POLAT, E. (Ed.) (2017) Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bölge İşletme Yönergesi. Göller Bölgesi Teknokenti, Isparta. Dosyayı Gör
8. DULUPÇU, M. A., GÜL, H., POLAT, E., KİRİŞ, H. M. (2016) SDÜ Stratejik Planı (2016-2020). SDÜ, Isparta. Dosyayı Gör
9. GÜL, A., ÇATAL, Y., ÇOBAN, O., POLAT, E., GÜLCÜ, S., YILMAZTÜRK, A., TOPAY, M. (2014) Kent Ağaçları Bilgi Sistemi Modeli Raporu (2014). TÜBİTAK, Ankara. Dosyayı Gör
10. DAVRAZ, A., ŞENER, Ş., POLAT, E., ŞENER, E. (2012) İçme Suyu Havzalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sürdürülebilir Su Kalite Yönetimi Oluşturulması, Eğirdir Gölü Modeli, TÜBİTAK 108Y258 nolu Proje Raporu. TÜBİTAK, Ankara. Dosyayı Gör
11. DULUPÇU, M. A., GÜL, H., POLAT, E. (2012) Güzelçamlı Belediyesi Stratejik Planı, Güzelçamlı, Aydın. Dosyayı Gör

1. Güney Marmara Bütünleşik, Sürdürülebilir, Akıllı ve Normatif Bölgesel Kalkınma ve Mekânsal Gelişme Stratejisi & Bölge Planı (2014-2023) Revizyonu, UYGULAMA PROJESİ, GMKA, Balıkesir 2019 – 2020 (ULUSAL).

D. BİLİMSEL/AR-GE/TASARIM/UYGULAMA PROJELERİ:
Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, (2022-devam) “Kentlerde İklim Değişikliğinden Kaynaklı Afetlere Karşı Dirençli / Uyumlanabilir Planlama Metodolojisi: Antalya Örneği”, No: FDK-2022-8691, Isparta (ULUSAL) (PROJE ASİSTANI: SÜMEYYE KAHRAMAN).
1. Güney Marmara Bütünleşik, Sürdürülebilir, Akıllı ve Normatif Bölgesel Kalkınma ve Mekânsal Gelişme Stratejisi & Bölge Planı (2014-2023) Revizyonu, UYGULAMA PROJESİ, GMKA, Balıkesir 2019 – 2020 (ULUSAL).
2. Elbistan Kent İçi Ulaşım Acil Eylem Planı Analiz Sentez Çalışması, UYGULAMA PROJESİ, DOĞAKA, Hatay 2019 – 2019 (ULUSAL).
3. Kültürel Turizm, Peyzaj ve Geleneksel Konut Mimarisi Açısından Tasarım Rehberinin Oluşturulması Isparta İslamköy Örneği, ARAŞTIRMA PROJESİ, ARAŞTIRMACI, 2018 – 2019 (ULUSAL).
4. İslamköy Üretici Kadınlar Pazarı Gelişimi, BAKA, Isparta, 2019 – 2020 (ULUSAL).
5. Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi, KALKINMA BAKANLIĞI PROJESİ, ARAŞTIRMACI, 2016 – 2017 (ULUSAL).
6. Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusu’nun Engellilerin Kullanımına Yönelik Tasarımı, ARAŞTIRMA PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, 2005 – 2011 (ULUSAL).
7. Kentsel-Kırsal Bütünlüklü Bir Stratejik Mekânsal Planlama Modeli Eğirdir Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, 2008 – 2011 (ULUSAL).
8. Uşak Merkezi için Stratejik Vizyon Planı Hazırlanması, Mekânsal Stratejiler Geliştirilmesi, Mekânsal Gelişme Dinamiklerinin Belirlenmesi, Kentsel Ulaşım Sorunlarının Saptanması, YÜRÜTÜCÜ, 2017 – 2019 (ULUSAL).
9. Köprülü Kanyon Milli Parkı Karabük Yerleşimi Kentsel Tasarım Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), ARAŞTIRMACI, 2013 – 2014 (ULUSAL).
10. GÜLPARK Projesinin Fizibilitesi ve Bütüncül Envanteri Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), ARAŞTIRMACI, 2011 – 2012 (ULUSAL).
11. İçme Suyu Havzalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sürdürülebilir Su Kalite Yönetimi Oluşturulması Eğirdir Gölü Modeli, TÜBİTAK PROJESİ, ARAŞTIRMACI, 2009 – 2012 (ULUSAL).
12. Korunan Doğal Alanların Bütüncül Planlama Tasarım Süreçleri Eğitimi, TÜBİTAK PROJESİ, EĞİTMEN, 2018 – 2018 (ULUSAL).
13. Planlama ve Tasarımda Engellileri Anlama Engelsiz Eğirdir Kentsel Tasarımı, TÜBİTAK PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, 2018 – 2018 (ULUSAL).
14. Sit Alanlarını Korumaya Yönelik Alınabilecek Stratejiler ve Kararlar Eğirdir Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2016 – 2017 (ULUSAL).
15. Karacaören Barajı ve Çevresi Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2012 – 2013 (ULUSAL).
16. Beyşehir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2011 – 2012 (ULUSAL).
17. İçme ve Kullanma Suyu Kaynağı Olarak Kullanılan Eğirdir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2009 – 2011 (ULUSAL).
18. Kayseri İl Düzeyinde Çevre Düzeni Planı Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması, Diğer (Ulusal), DANIŞMAN, 2016-2018 (ULUSAL).
19. Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK PROJESİ, EĞİTMEN, 2013 – 2013 (ULUSAL).
20. Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor, TÜBİTAK PROJESİ, EĞİTMEN, 2013 – 2013 (ULUSAL).
21. Kentsel Saçaklanmanın Kent Örüntüsü Üzerindeki Etkisinin Fraktal Geometri ile Tespiti Isparta Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, YÜRÜTÜCÜ, 2015 – 2016 (ULUSAL).
22. Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi, Kalkınma Bakanlığı, ARAŞTIRMACI, 2016 – 2017 (ULUSAL).
23. Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK PROJESİ, EĞİTMEN, 2014 – 2014 (ULUSAL).
24. İklim Değişikliğine Duyarlı Katılımcı Planlama Deneyimi: “Geleceği Birlikte Çizelim ”, TÜBİTAK PROJESİ, EĞİTMEN, 2019 – 2019 (ULUSAL).
25. Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK PROJESİ, ARAŞTIRMACI, 2016 – 2016 (ULUSAL).
26. Kent Ağaçları Bilgi Sistemi Modeli, TÜBİTAK PROJESİ, ARAŞTIRMACI, 2011 – 2015 (ULUSAL).
27. Kümelenme Temelli Bölgesel Ekonomik Büyümede Varlık Değerlendirmesi, Antalya İli Örneklemesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, 2011 – 2012 (ULUSAL).
28. Demiryolu Ulaşımının Kentsel Gelişime Olan Etkileri ve Isparta Kenti Örneklemesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, 2006 – 2007 (ULUSAL).
29. Kentiçi Ulaşım Planlamasında CBS Kullanımı, Isparta Kenti Örneklemesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, 2011 – 2012 (ULUSAL).
30. Bölgesel Mekânın Farklı Kuramlar ve Uzmanlıklar Arasındaki Arada Kalmışlığı, ARAŞTIRMA PROJESİ, DANIŞMAN, 2010 – 2011 (ULUSAL).
31. Kentiçi Banliyö Trenlerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalandırılması ve Değerlendirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, ARAŞTIRMACI, 2010 – 2011 (ULUSAL).
32. Kayseri İl Düzeyinde Çevre Düzeni Planı Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması, Özel Kuruluşlar, Yürütücü, 2015 – 2018 (ULUSAL).
33. Kümelenme Temelli Bölgesel Ekonomik Büyümede Varlık Değerlendirmesi; Antalya İli Örneklemesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, 2011 – 2012 (ULUSAL).
34. Stratejik Mekânsal Planlama Bağlamında Alt Bölgesel Gelişme ve Kalkınma Stratejileri Batı Akdeniz Bölgesi BAB Örneğinde Bir İnceleme, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2008 – 2009 (ULUSAL).
35. Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracı, TÜBİTAK-ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARACI YARIŞMASI PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, 2016 – 2017 (ULUSLARARASI).
36. SDÜ Stratejik Planı (2016-2020), UYGULAMA PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, 2015-2016 (ULUSAL).
37. SDÜ Kampusu Yapısal Planı, UYGULAMA PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, 2015-2016 (ULUSAL).
38. SDÜ Kampusu Bisiklet Yolu Tasarımı, UYGULAMA PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, 2015-2016 (ULUSAL).
39. Sanayinin Sektörel Açıdan Kentteki Mekânsal Gelişim ve Ekonomik Kalkınmaya Etkileri Denizli Alt-Bölgesi Örneği, TÜBİTAK, DANIŞMAN, 2010 – 2011 (ULUSAL).
40. Kırsal Odaklı Bütünleşik Kalkınma Afyonkarahisar Alt-Bölgesi Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2010 – 2011 (ULUSAL).
41. Sanayi Sektöründen Tarım Sektörüne Geri Dönüş Sürecinde Yeni Alternatif Jeotermal Seracılık Denizli Alt Bölgesi Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2010 – 2011 (ULUSAL).
42. Alt-Bölge Ölçeğinde Su Kaynakları Yönetimi Afyonkarahisar Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2010 – 2011 (ULUSAL).
43. Kentteki Engelliler-Engeller ve Engelsiz Kentlere Doğru Denizli Kent Merkezi Örneğinde Bir Araştırma, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2010 – 2011 (ULUSAL).
44. Afyonkarahisar Tarihi Kent Merkezinde Kentsel Yenileşme ve Yeniden İşlevlendirme Olanaklarının Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2010 – 2011 (ULUSAL).
45. Stratejik Mekânsal Planlama Çerçevesinde Kümelenme Stratejisi ile Kalkınmanın Sağlanması: Afyon-Denizli Alt Bölgeleri Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2010 – 2011 (ULUSAL).
46. Kentten Büyük-Kente Dönüşümün Getirileri, Götürüleri; Denizli Kenti Örneklemi, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2010 – 2011 (ULUSAL).
47. Alt-Bölgesel Gelişme ve Kalkınma Politikalarının Stratejik Mekânsal Planlama Bağlamında Değerlendirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2009 – 2010 (ULUSAL).
48. Kentsel Ulaşımın Kentsel Gelişmeyle Olan Etkileşimleri Afyon Kenti Örneklemesi, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2009 – 2010 (ULUSAL).
49. Uluslararası Yabancı Göçünün Kentleşmeyle Olan Etkileşimleri Alanya Kenti Örneklemesi, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2009 – 2010 (ULUSAL).
50. Kırsal Kalkınmada Yenilenebilir Enerjinin Kullanılabilirliği; Burdur Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2009 – 2010 (ULUSAL).
51. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Kentsel Yenileşme ve Kentsel Tasarım İlişkisi, Antalya Kenti Bağlamında Bir İnceleme, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2008 – 2009 (ULUSAL).
52. Stratejik Mekânsal Planlama Bağlamında, Alt-Bölgesel Gelişme ve Kalkınma Stratejileri Batı Akdeniz Bölgesi (BAB) Örneğinde Bir İnceleme, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2008 – 2009 (ULUSAL).
53. Raylı Sistemlerin Kentiçi Toplutaşımdaki Yeri, Antalya Kenti Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2008 – 2009 (ULUSAL).
54. Talas Dinlenme Tesisleri Tasarımı, TC Erciyes Üniversitesi – Kayseri, UYGULAMA PROJESİ, 2002 – 2002 (ULUSAL).
55. Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Ticari Alan Tasarımı, TC Erciyes Üniversitesi – Kayseri, UYGULAMA PROJESİ, 2002 – 2002 (ULUSAL).
56. Erciyes Üniversitesi Kampusu Özürlüler için Tasarım, TC Erciyes Üniversitesi – Kayseri, UYGULAMA PROJESİ, 2002 – 2002 (ULUSAL).
57. Görme Özürlüler için Okuma / Dinleme Köşesi Tasarımı, Kayseri Halk Kütüphanesi – UYGULAMA PROJESİ, 2002 – 2002 (ULUSAL).
58. Erciyes Üniversitesi Teknoloji Bölgesi Planlaması ve Tasarımı, TC Erciyes Üniversitesi – UYGULAMA PROJESİ, 2002 – 2002 (ULUSAL).
59. İklim Değişikliğine Karşı Dayanıklı Kent Kumluca, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2019 – 2020 (ULUSAL).
60. Kentsel Tarım ile Beslenen Kent Modeli: Isparta Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, DANIŞMAN, 2019 – 2020 (ULUSAL).
E. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:
1. Kahraman, S., Polat, E. (2022). The Situation of Combined Disasters Caused by Climate Change: Antalya, Academic Platform Journal of Natural Hazards and Disaster Management, 3(2), 99-108. Dosyayı Gör
2. Kahraman, S., Polat, E., Korkmazyürek, B. (2022). Salgın ve Afete Yönelik Dirençlilik Eylem Planlaması: Dirençli Mahalleler, Kent Akademisi, 15(4), 1938-1958. Dosyayı Gör
3. Korkmazyürek, B., Kahraman, S., Polat, E. (2022). Essential Component of Resilient Cities: Resilient Urban Mobility, Turkish Studies – Social, 17(4). Dosyayı Gör
4. Aydın, N., Polat, E.(2021). Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmaları ile Karşılaştırılarak İncelenmesi, Isparta Örneği. Planlama, 31(3):530–545. Dosyayı Gör
5. Polat, E., ve Kahraman, S. (2021). Antroposen Çağı’nda pandemi ve kentlerin durumu. Antropoloji, (41), 21-31. Dosyayı Gör
6. Kahraman, S., Polat, E., Korkmazyürek, B. (2021). Afet Yönetim Döngüsündeki Anahtar Terimler, Avrasya Terim Dergisi, 9 (3), 7-14 Dosyayı Gör
7. Bulmuş G., Polat, E. (2020). Yeni Bölgeselcilik Yaklaşımı ve Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Türkiye Bölgesel Planlama Uygulamasına Etkileri, MBUD, 5(2):293-308. Dosyayı Gör
8. Tekedar, B., Polat, E. (2020). Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Isparta Kent Merkezinin İncelemesi, MBUD, 5(1), 35-49. Dosyayı Gör
9. Besim, E., Polat, E. (2020). Kentsel ve Bölgesel Ulaşımın Mekânsal Gelişmelere Etkisi, TR32 Altbölgesi ve Denizli Örneği, MBUD, 5(2):255-268. Dosyayı Gör
10. Naryaprağı, S., Polat, E. (2020). Kent Makroformu ve Kent içi Ulaşım Etkileşimi: Isparta Örneği, MBUD, 5(2):201-220. Dosyayı Gör
11. POLAT E., KAHRAMAN, S. (2019) Antroposen Çağı’nda Kentsellik, Sürdürülebilirlik ve Dirençlilik. Resilience, 3, 319-326., Doi: 10.32569/resilience.619232. Dosyayı Gör
12. KAHRAMAN, S., POLAT, E. (2019) Meteorolojik Kaynaklı Afetlere Karşı Bir Meydan Okuma: Dirençli Planlama. Resilience, 3, 307-318., Doi: 10.32569/resilience.619215. Dosyayı Gör
13. KORKMAZYÜREK, B., POLAT, E. (2019) Kentsel Ulaşımda Esnek, Akıllı ve Yeni Bir Planlama Yaklaşımı: Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları. Kent Akademisi, 12(2), 225-240. Dosyayı Gör
14. POLAT, E. (2016) A Picturesque View to Able Bodied Persons in the City and the Stigma of Disability. Iconarp International J. of Architecture and Planning, 4(1), 1-1., Doi: 10.15320/ICONARP.2016120231. Dosyayı Gör
15. POLAT E., KELEŞ, E., UZUN, Ö. F., GÜL, A. (2016) Sustainable Rafting Tourism Planning And Management An Example Of Antalya Koprucay Rafting Area. Journal of Environmental Protection and Ecology, 17(2), 789-795. Dosyayı Gör
16. POLAT, E., ŞENOL, P., PEKER, Z., BEYHAN, Ş. G. (2013) The Unity and (Dis) Integration in the Education of Architecture and Urban and Regional Planning. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 89, 747-750., Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.08.926. Dosyayı Gör
17. ŞENOL P., POLAT, E., PEKER, Z., BEYHAN, Ş. G. (2013) A Study on Changes Regarding the Educational Process of Architecture and Urban and Regional Planning in Turkey. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 89, 741-746., Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.08.925. Dosyayı Gör
18. POLAT, E. (2011) Ağır Ağır Çıkacaksın Bu Merdivenlerden Yavaş Kent Hareketi Cittaslow. Mimarlık, 359: 53-57. Dosyayı Gör
19. POLAT, E. (2010) Planlamada Yeni bir Paradigma Baskısı Stratejik Mekansal Planlama SMP. Çağdaş Yerel Yönetimler, 19(4), 31-48.
20. CSOMOS, G., POLAT, E. (2010) Spatial Disparities In The North Great Plain Region (Hungary) And The Western Mediterranean Region (Turkey): Growing Regional Centre And Its Periphery, International Journal Of Economics And Finance Studies Vol 2, No 1, pp. 55-62, ISSN: 1309-8055 (Online). Dosyayı Gör
21. POLAT, E. (2009) A New and Soft Urban Planning Paradigm the Strategic Spatial Planning. Debreceni Műszaki Közlemények, 1(2), 89-100. Dosyayı Gör
F. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:
1. POLAT E., SUCU POLAT, M. (2017) Konar-Göçerlikten Yerleşikliğe, Yüzer-Gezerlikten Yerelliğe Göç…. SDÜ İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 22(Göç Özel Sayısı): 1329-1341. Dosyayı Gör
2. POLAT E. (2017) GB Teknokent’in Girişimcilik Rolü. Teknopark, 1(5), 62-62. Dosyayı Gör
3. POLAT E. (2017) GB Teknokent’in Girişimcilik Rolü, Sanayi Gazetesi. Dosyayı Gör
4. POLAT, E. (2016) Kentsel Yoğunlaşma/Yığışma Ekseninde Bütünleşen Kentlere Doğru…. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 1(1): 48-56. Dosyayı Gör
5. POLAT, E. (2016) A Picturesque View to Able-Bodied Persons in the City and the Stigma of Disability. International Journal of Architecture and Planning, 4(1): 1-13 DOI: 10.15320/ICONARP.2016120231. Dosyayı Gör
6. PEKER, Z., POLAT, E. (2013) Bölgesel ve Mekansal Gelişimin Bütünleşmesi Üzerine. Suleyman Demirel University, The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 18(3): 383-397. Dosyayı Gör
7. POLAT, E. (2010) Planlamada Yeni bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekansal Planlama (SMP). Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 19(4): 31-48. Dosyayı Gör
8. POLAT, E., BİLSEL, S. G. (2006) Mimarinin ve Kentin Birlikte Planlanmasında Farklılaşan Kavramlar Üzerine. Planlama, 4: 57-67. Dosyayı Gör
9. POLAT, E. (2002) Özürlüleşen Kentler. TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, 2002-01: 73/75. Dosyayı Gör
10. BİLSEL, S. G., BÜYÜKMIHÇI, G., HİSARLIGİL, H., POLAT, E. (2002) Sinan’ın Yurdu Ağırnas: 21. Yüzyıl Başına Dek Yaşamını Sürdürebilen Geleneksel Yerleşme. Mimarlık Dergisi, 305: 50-53. Dosyayı Gör
11. POLAT, E., YAŞLICA, E., ŞENLİER, N. (2001) Trafik Durultması Olgusu. Dünya İnşaat Dergisi 8: 81-85. Dosyayı Gör
12. POLAT, E. (2001) Evrensel ve Engelsiz Tasarımdan “Engel”siz “Kent”lere. Dünya İnşaat Dergisi 3: 60-64. Dosyayı Gör
G. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:
1. KAHRAMAN S., POLAT, E. (2022) İklim Değişikliğinden Kaynaklı Kombine Afetlerin Durumu: Antalya. 6th International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management. Dosyayı Gör
2. KORKMAZYÜREK B., POLAT, E. (2022) Sürdürülebilir Kentsel Hareketliliğin İklim Değişikliği ile İmtihanı. 4.Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi. Dosyayı Gör
3. KAHRAMAN S., KORKMAZYÜREK B., POLAT, E. (2022) Türkiye’de Mekânsal Planlama Mevzuatında Afet Riski Kavramı. Kartepe Zirvesi 2022. Dosyayı Gör
4. KAHRAMAN S., POLAT, E. (2019) Earthquake-Resilient Planning in the Vital Foci of the Future. IESKO 2019 VI. International Earthquake Symposium, 171-174. Dosyayı Gör
5. KORKMAZYÜREK, B., KAHRAMAN, S., POLAT, E. (2019) Kentsel Dirençlilik Kavramının Karmaşıklığı Üzerine. International Disaster and Resilience Congress, 1075-1078., Doi: 978-605-031-286-7. Dosyayı Gör
6. KAHRAMAN S., POLAT, E. (2019) Meteorolojik Kaynaklı Afetlere Bir Karşı Duruş: Dirençli Planlama. International Disaster and Resilience Congress, 1031-1032., Doi: 978-605-031-286-7. Dosyayı Gör
7. POLAT, E., KAHRAMAN S. (2019) Antroposen Çağı’nda Kentsellik, Sürdürülebilirlik ve Dirençlilik. International Disaster and Resilience Congress, 1071-1072. Dosyayı Gör
8. POLAT E., SUCU POLAT, M. (2018) Kentleşmeden Karşıt-Kentleşmeye Ebedi ve Edebi Bir Geri Dönüş Hikâyesi…. ISUEP-2018, 3, 400-408. Dosyayı Gör
9. ŞENOL, P., BEYHAN, Ş. G., POLAT, E. (2017) Sustainability Discussion on Historical and Natural Areas: Case of Isparta-Eğirdir Historical Island. ICSD 2017, 72-72.
10. POLAT, E., GÜL, A. (2016) Coastal Area Management and Planning Of Lakes The Eğirdir Lake Sample. MACODESU 2015, 757-763. Dosyayı Gör
11. AYDIN, N., POLAT, E. (2016) Urban Sprawl’s Effects on Urban Pattern. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, 408. Dosyayı Gör
12. AYDIN, N., POLAT, E. (2016) Planning Studies for Isparta Turkey until Now. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, 420. Dosyayı Gör
13. ŞENOL, P., POLAT, E., KIRZIOĞLU, M. I. (2016) Sustainable Planning Approaches and Strategies in Middle Scaled Cities Isparta Turkey Province Example. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, 480. Dosyayı Gör
14. GÜL, A., KELEŞ, E., UZUN, Ö. F., POLAT, E. (2015) Sustainable Rafting Tourism Planning and Management In Example of Antalya Köprüçay Rafting Area. Marine Coastal Development Sustainability (MOCADESU-2015), 123. Dosyayı Gör
15. POLAT, E., GÜL, A. (2015) Coastal Area Management And Planning Of Lake’s The Egirdir Lake Sample. Marine Coastal Development Sustainability (MOCADESU-2015), 56. Dosyayı Gör
16. GÜL, A., ÇATAL, Y., POLAT, E., ÖRÜCÜ, Ö. K., UZUN, Ö. F., KELEŞ, E. (2015) The Importance of Urban Trees and Information Systems UTIS Approach. Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs (AgUrb2015), 483-484. Dosyayı Gör
17. POLAT, E., GÜL, A. (2015) The Urban Agriculture, a New and Soft Solution for the Rurban Areas. Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs (AgUrb2015), 270-271. Dosyayı Gör
18. BEYHAN, Ş. G., ŞENOL, P., POLAT, E., BEYHAN, M. (2013) Sustainable Tourism and Sustaining of the Tourism: Isparta-Eğirdir Case. 14h International Joint World Cultural Tourism Conference, World Cultural Tourism Association, Novi Sad, Serbia.
19. BEYHAN, Ş.G., PEKER, Z., POLAT, E., ŞENOL, P. (2013) Kentsel/Mekansal Yaşanabilirlik Üzerine Kavramsal Bir Çözümleme, 25. International Building & Life Congress. Mart 2013, 23–28. Dosyayı Gör
20 ŞENOL, P., POLAT, E., BEYHAN, Ş. G., PEKER, Z. (2013) A Study on Changes Regarding the Educational Process of Architecture and Urban and Regional Planning in Turkey. 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, Ataturk Teacher Training Academy, Lefkosa. Dosyayı Gör
21. POLAT, E., BEYHAN, Ş. G., ŞENOL, P., PEKER, Z. (2013) The Unity and (Dis)integration in The Education of Arhitecture and Urban and Regional Planning. 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, Ataturk Teacher Training Academy, Lefkosa. Dosyayı Gör
22. POLAT, E., SEZGİN, A., DEMİREL, O., DULUPÇU, M. A. (2011) Emerging Regional Planning Structures In Turkey: Limits and Challenges. Regional Studies Association Annual International Conference, 17-20. Dosyayı Gör
23. POLAT, E. (2011) A New and Soft Urban Planning Paradigm The Strategic Spatial Planning. Journal of Debreceni Müszaki Közlemények (1-2), 89. Dosyayı Gör
24. CSOMOS, G., POLAT, E. (2010) Spatial Disparities in The North Great Plain Region (Hungary) And The Western Mediterranean Region (Turkey): Growing Regional Centre And Its Periphery. International Conference On Social Sciences, 2010, İzmir. Dosyayı Gör
25. GÜL A., POLAT, E. (2009) Kentlerin Geleceği İçin Bir Zorunluluk Bütüncül Ekolojik Yaklaşım (Bey). Uluslararası Davraz Kongresi International Davraz Congress. Dosyayı Gör
26. POLAT, E. (2009) Towards a New Urban Planning Approach: The Strategic Spatial Planning. 15th Building Services, Mechanical and Building Industry Days Exhibition and International Conference-2009, University of Debrecen, Debrecen, Hungary. Dosyayı Gör
27. POLAT, E., GÜL A. (2009) Kentsel ve Kırsal Arasındaki Arayüzey için Ekolojik ve Ekonomik Bir Çözümleme: Kentsel Tarım. Uluslar arası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu-2009, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya. Dosyayı Gör
28. POLAT, E., ŞENER, Ş., ŞENER, E. (2009) The Comparison of the SSP and AHP Methodologies to Determination Land Suitability for Settlement: A Case Study in Egirdir District (Turkey). International Engineering and Architecture Symposium-2009, Suleyman Demirel University, Isparta. Dosyayı Gör
29. POLAT, E., PEKER, Z. (2009) Bölgesel Büyüme ve Gelişmenin Mekânsal Boyutları. I. Uluslar arası Davras Sempozyumu-2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Dosyayı Gör
30. POLAT, E. (2008) An Articulation/Integration or Othering Problematic on Interface of Urban and Rural, Seventh European Urban & Regional Studies Conference, İstanbul, Eylül-2008. Dosyayı Gör
31. POLAT, E. (2006) Infiltrating of Globalization to Cities and Identities as a Challenging Paradigm. ISOCARP, Uluslar arası 42. ISoCaRP Kongresi, Eylül-2006, İstanbul. Dosyayı Gör
32. POLAT, E. (2006) Kentsel Yerleşmeler Açısından Demiryolu Ulaşım, Politika ve Stratejileri. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, Aralık-2006, TCDD, Ankara, Türkiye. Dosyayı Gör
33. BİLSEL, S. G., POLAT, E. (2004) Doğu Akdeniz’de İki Tarihsel Liman Kenti İskenderun ve Gazimağusa; Değişim / Dönüşüm Süreçlerine Birlikte Bakış. Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazimağusa / Kıbrıs, International Gazimağusa Symposium 2004; Medi-Triology: Momentum, Metamorphosis, Manifesto. Dosyayı Gör
34. POLAT, E., BİLSEL, S. G. (2004) Strategic Approaches to Urban Sustainable Transport. Gazi University and TC Ministry of the Interior – Ankara / 2004, Traffic and Road Safety Congress.
35. POLAT, E. (2004) Approaches To Tomorrow’s City From Angle Of Urban Design and Planning Processes on Transforming World, Mimar Sinan University – İstanbul / 2004, 15th International Urban Design and Implementations Symposium, Urban Design of Transformation and Transforming of Urban Design. Dosyayı Gör
36. POLAT, E., BİLSEL, S. G., YILMAZ, N. (2003) Sürdürülebilir Kentsel Yenileşme için bir Yöntem Arayışı: Kayseri Kent Merkezinde Stratejik Öncelikli Koruma-Geliştirme Kentsel Tasarım Projesi. Mimar Sinan Üniversitesi – İstanbul, Uluslar arası 14. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu: Kentsel Yenileşme ve Kentsel Tasarım.
37. POLAT, E., BİLSEL, S. G. (2003) Şehircilikte Mimarinin ve Kentin Birlikte Planlanmasında Farklılaşan Kavramlar Üzerine. TMMOB Mimarlar Odası – Bursa, Bursa Uluslararası XV. Yapı-Yaşam Kongresi – Temmuz 2003. Dosyayı Gör
38. POLAT, E., BİLSEL, S. G., YILMAZ, N. (2003) Değişim-Dönüşüm Sürecinde Kimlik Arayışları ve Kentsel Yenileşme Kavramı. TMMOB Şehir Plancıları Odası, Yıldız Teknik Üniversitesi – İstanbul, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu.
39. POLAT, E. (2003) Kentsel Ulaşımın Geleceği Bağlamında Önemli bir Boşluk ve Yeni Paradigmaların Gereksinimi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası – Ankara, IV. Ulaşım ve Trafik Kongresi – Sergisi. Dosyayı Gör
40. POLAT, E., BİLSEL, S. G. (2003) Towards a Sustainable Urban Growth and a Livable Environment; Defining a Methodology to Re-ensure Cultural Continuity. Karadeniz Technical University – Trabzon, Livenarch 2003 Second International Congress.
41. BÜYÜKMIHCI, G., BİLSEL, S. G., HİSARLIGİL, H., POLAT, E. (2002) Sustainable Traditional Environment Commencing a New Strategy to Re-Insure The Cultural Continuity in Gesi And Surrounding Small Settlements. IAPS-CSBE, 229-232. Dosyayı Gör
42. POLAT, E., BİLSEL, S. G., ÇALIŞIR, S., HOVARDAOĞLU, O. (2002) Kentsel Yoksulluk/Yoksunluğun Değişik Tanımları ve Boyutları Üzerine, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Gazi Üniversitesi – Ankara, Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu: Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama. Dosyayı Gör
43. ŞENLİER, N., YAŞLICA, E., POLAT, E. (2001) Tarihi ve Turistik Yerleşmelerin Yaşanılır Gelişimi/Dönüşümü için bir Araç: Trafik Durultması. Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa Belediyesi – Gazimağusa/KKTC. Dosyayı Gör
44. POLAT, E. (2001) Kentsel Tasarımda Kentlerimiz için Gerçek bir Öncelik; Özürlüler için Engelsiz Mekanlar Yaratmak. Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa Belediyesi – Gazimağusa/KKTC. Dosyayı Gör
45. BİLSEL, S. G., BÜYÜKMIHCI, G., HİSARLIGİL, H., POLAT, E. (2001) Sustainable Historical Urban Environment Commencing a New Strategy to Re-insure the Cultural Contiunity in Gesi and Surrounding Small Settlements. IAPS-CSBE Network – Amasya, İkinci Uluslar arası Sempozyum: Traditional Environments in a New Millenium. Dosyayı Gör
H. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:
1. POLAT, E. (2021) Kentsel Büyüme Sonucu Olası Bir Gıda Krizine Çözüm Olarak Kentsel Tarım ve Uygulanabilirliğinin İzmir Özelinde İrdelenmesi. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 45. Kolokyumu 9. Türkiye Şehircilik Kongresi.
2. REHİMBEYLİ, S., POLAT, E. (2021) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Kentselliği Etkileşimi. 8. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu.
3. POLAT, E., KAHRAMAN (2021) Antroposen Çağı ve Felaketler: Yakın Gelecek, Gelecek mi?. 8. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu.
4. POLAT, E. (2020) Engelsiz Erişebilirlik. AGÜ Youth.
5. AYDIN, N., POLAT, E. (2020) Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmalarıyla Karşılaştırılarak İncelenmesi.7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu.
6. POLAT, E. (2020) Mekânsal Planlama Paradigmasında Sistemik ve Stratejik Bir U-Dönüşü.7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu.
7. POLAT, E., KAHRAMAN (2020) Antroposen Çağı: Kendim Ettim Kentim Buldum.7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu.
8. POLAT, E., KORKMAZYÜREK, B. (2020) Sürdürülebilir Kentsel Hareketliliğin Küresel Ölçeğe Değişen Boyutları.7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu.
9. POLAT, E., POLAT, M. S.(2020) Kent veya Şehir Olmak ya da Olmamak İşte Bütün Mesele Bu!.7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu.
10. REHİMBEYLİ, S., POLAT, E. (2019) Sürdürülebilir Kentsel Yeşil Yollar; Eğirdir (Isparta) Örneğinde Bir İrdeleme. C-IASOS.
11. POLAT, E. (2016) Göller Bölgesi Teknokenti ve Isparta. Kanal32 Bir Fikrim Var Isparta Programı.
12. POLAT, E., ÖZBEK, O., ONSEKİZ, D., ERYILMAZ, S. S. (2017) SDÜ ve Isparta Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün Durumu. Batı Anadolu Toroslar Platformu ŞBP Bölüm Başkanları Toplantısı-I.
13. POLAT, E. (2017) Kent ve Dönüşüm Üzerine Kır ve Kenti Konuşmak Kentleşme, Şehircilik ve Planlama, Kırsal Dönüşüm ve Kırsal Alanların Planlanması. SDÜ 100/2000 Kentsel Dönüşüm Panelleri.
14. KAHRAMAN, S., ŞENOL, P., POLAT, E. (2017) Enerji Kaynaklı Karbondioksit (CO2) Salınımının Kent ve Bölge Planlamada Analizi: TR-61 ve Antalya Üzerine İnceleme. 4. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi (TİKDEK), 290-301. Dosyayı Gör
15. KORKMAZYÜREK, B., POLAT, E., ŞENOL, P. (2017) Yüksek Binaların Kente ve Kentsel İklime Etkileri ve Planlama. 4. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi (TİKDEK), 236-247. Dosyayı Gör
16. POLAT, E (2016) Planlamada Sistemler Kuramına Bir Geri Dönüş Hikayesi SEME Sistemler Paradigması. 16. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 3-3. Dosyayı Gör
17. POLAT, E., DERİCİ, B. (2016) Havza Planlaması İle Bölge Planlamasının Etkileşimleri. 16. Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi, 3-4. Dosyayı Gör
18. POLAT, E. (2016) TR 61 de Bölgesel Rekabet Isparta Örneği. Türkiye’de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi-OECD.
19. POLAT, E. (2016) Engelli Kentlerde Engelleştirilenler. 2. Ulusal Engelleştirilenler Sempozyumu.
20. POLAT, E. (2014) Çeşitlilik, Çok-kültürlülük ve Farklılaşma Lensleri ile Kente Bakmak. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi-KBAM, ODTÜ, Çankaya Üniversitesi, Ankara. Dosyayı Gör
21. POLAT, E. (2013) Neoliberal Kentçiliğe Giden Yolu Neoliberal Planlama mı Çizecek?. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu. Dosyayı Gör
22. YILMAZ, M., POLAT, E. (2011) Planlama ve Mekansal Gelişme Kuramlarındaki Değişimi. KBAM, 77-84. Dosyayı Gör
23. POLAT, E. (2011) Planlamada Altı-İzli Yeni ve Esnek Bir Paradigma: Stratejik Mekânsal Planlama. Kentsel ve bölgesel Araştırmalar Merkezi-KBAM, ODTÜ, Ankara. Dosyayı Gör
24. GÜL, A., POLAT, E., TOPAY, M. (2010) Kentsel Planlama Sürecinde Kentsel Peyzaj Planlama Boyutu. Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi “Açılımlar”, İzmir. Dosyayı Gör
25. POLAT, E. (2009) Kentlerin ve Kırsalın Gelişme Dinamikleri ve Ekonomik Dönüşümde Stratejik Mekânsal Planlama ve Kalkınma Ajanslarının Rolü. Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu (KEAS 09) – III, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. Dosyayı Gör
26. ŞENER, E., MOROVA, N., POLAT, E., TERZİ, S., SERİN, S. (2008) Kentiçi Trafikten Kaynaklanan Gürültülerin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Haritalandırılması: Isparta Kenti Örneklemesi. II. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kayseri. Dosyayı Gör
27. POLAT, E., GÜL, A. (2007) Kentsel Planlamadaki Statik Anlayışa Bir Alternatif Çözüm: Kentsel Stratejik Yönetim Planlama ve Yönetim Yaklaşımı. 31. Dünya Şehircilik Kolokyumu, 425-435. Dosyayı Gör
28. POLAT, E., ATMACA, İ. (2007) Yeni Bir Ulaşım Paradigması Olarak Stratejik Kentsel Ulaşım Planlaması. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi/Sergisi, Gazi Üniversitesi – Ankara. Dosyayı Gör
29. POLAT, E. (2006) Büyük Kentlerdeki Dramatik Büyüme Dinamiklerinin Kentsel Ulaşım Örüntüleriyle İlişkileri. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi – Kocaeli, Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu. Dosyayı Gör
30. POLAT, E. (2006) Planlama Politikaları ve Politik Analiz İlişkilerinin Müzakereci Akılcılık Ekseninde Ele Alınması. Altıncı Türkiye Şehircilik Kongresi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, DEÜ – İzmir. Dosyayı Gör
31. POLAT, E. (2005) Kentsel Trafikte Engelli Kullanıcının Güvenliği ve Erişebilirlik. Gazi Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü – Ankara, Trafik ve Yol Güvenliği III. Ulusal Kongresi ve Sergisi. Dosyayı Gör
32. POLAT, E. (2005) Kentsel Planlamada Güncel Kuramsal Yaklaşımlar ve Stratejiler. Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası – İstanbul. Dosyayı Gör
33. POLAT, E. (2005) Kentsel Trafikte Yaya Güvenliği, Erişebilirlik ve Devinim. Trafik ve Yol Güvenliği III. Ulusal Kongresi ve Sergisi, Gazi Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü – Ankara. Dosyayı Gör
34. POLAT, E. (2004) Urban Development Strategies for Middle Anatolian Metropolis Kayseri in XXIst: New Transport Systems and Strategies for. Erciyes University – Kayseri, 15th Mimar Sinan Culture and Art Week.
35. BİLSEL, S. G., POLAT, E., YILMAZ BAKIR, N. (2003) Değişim Dönüşüm Sürecinde Kimlik Arayışları ve Kentsel Yenileşme Kavramı. Kentsel Dönüşüm Sempozyumu. Dosyayı Gör
36. POLAT, E. (2003) Kayseri Kenti için Olası Alternatif Gelişme Stratejileri. Erciyes Üniversitesi – Kayseri, 14. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası: 21. Yüzyılda Kayseri.
37. POLAT, E., BİLSEL, S. G. (2003) Kentsel Trafik Güvenliği ve Çevre Kalitesi Bağlamında XXI. Yüzyıl için Yeni Kentsel Ulaşım Sistemleri. Gazi Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü – Ankara, Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi. Dosyayı Gör
38. POLAT, E. (2001) Kentiçi Yaya Ulaşımında ‘Erişebilirlik’ ve ‘Engellilik’. TMMOB Makine Mühendisleri Odası – Ankara, III. Ulaşım ve Trafik Kongresi-Sergisi. Dosyayı Gör
39. POLAT, E., YAŞLICA, E., ŞENLİER, N. (2001) Kentsel Tasarımın bir Boyutu Olan Ulaşım ve Kentsel Yaşam Kalitesi. Gazi Üniversitesi ve TC İçişleri Bakanlığı – Ankara, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi. Dosyayı Gör
40. POLAT, E. (2000) Kentsel Tasarımda Mecazlar. Mimar Sinan Üniversitesi – İstanbul, I. Ulusal Kentsel Tasarım Haftası. Dosyayı Gör
41. POLAT, E. (2000) “Engel”siz “Kent”ler = “Özür”süz “Kentli”ler. TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir, Dünya Şehircilik Günü 24. Kolokyumu: Geleceği Planlamak. Dosyayı Gör
42. POLAT, E., YAŞLICA, E. (2000) Kentsel Tasarımda Kentsel Kamu Açık Alanlarında Özürlü Kullanıcıların Motivasyonu. Şehir Plancıları Odası ve Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir, Dünya Şehircilik Günü 24. Kolokyumu. Dosyayı Gör
43. POLAT, E. (1999) Özürlüler İçin Tasarımda Erişebilir ve Yaşanabilir Yaya Mekanları. Mimar Sinan Üniversitesi – İstanbul, I. Ulusal Kentsel Tasarım Kongresi. Dosyayı Gör
I. ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNUM, GÖSTERİM:
1. POLAT, E. (2007) Türkiye’de Kentsel Planlama ve Tasarım. Socrates-Erasmus Programı kapsamında Universita Degli Dell’ Aquila’da, İtalya.
2. POLAT, E. (2008) Demiryolu Ulaşımına ve Kentsel Gelişime Stratejik Bakış Açıları – Strategic Aspects to Railway Transport and Urban Development. 2nd International Railway Symposium & Trade Exhibition, İstanbul, Türkiye.
3. POLAT, E. (2011) Strategic Spatial Planning and Urban-Rural (Rurban) Development in Turkey. Frankfurt Rathaus, Frankfurt am Main, Germany.
J. ULUSAL TOPLANTIDA SUNUM VE GÖSTERİM:
1. POLAT, E. (2019) Isparta’nın Kültürel Turizm Bölgesi İslamköy Proje Çalıştayı ve Proje Sergisi. Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Isparta.
2. POLAT, E. (2018) Planlama ve Tasarımda Engellileri Anlama ve Engelsiz Eğirdir Kentsel Tasarımı. SDÜ Orman Fakültesi, Isparta.
3. POLAT, E. (2014) Engelsiz Kentsel Mekanlar. Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri.
4. POLAT, E. (2012) Herkes için Erişebilirlik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Engellilerin Ulaşılabilirliği ve Mimari Düzenlemeler Paneli, Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şubesi ve Isparta Valiliği, Halk Eğitim Merkezi, Isparta.
5. POLAT, E. (2008) Kanal32’de “Üniversite Günlüğü” Programı’nda Nisan-2008 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tanıtımı ve Stratejik Mekansal Planlama. Kanal32, Isparta.
6. POLAT, E. (2002) Kentsel yoksulluk-Tarihsel-Mekansal- Kültürel Süreklilik ve Kentle Onun Üniversitesi Üzerine Bir Tartışma. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Kayseri, TMMOB Şehir Plancıları Odası Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu: Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama Kapsamında Oturum ve Tartışma.
7. POLAT, E. (2000) Kentsel Yaya Mekanlarında Engeller ve Engelliler. Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Ankara, Seminer.
K. YÖNETTİĞİ TEZLER:
1. RAHIMBAYLI, S. (2023) KENTSEL TASARIMDA YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK PEYZAJ KENTSELLİĞİ; ANTALYA EXPO 2016 ALAN ÖRNEKLEMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
2. ÜNAL, E. (2022) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AZALTIM VE UYUM SÜRECİNDE AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ VE PLANLAMA, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
3. ALĞIN, K. (2021) KENTSEL TARIM İLE TARIMDA KIRSAL ÇÖZÜLMEYE KARŞI KENTSEL ÇÖZÜM ÖNERİSİ; İZMİR ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
4. BULMUŞ, G. (2019) YENİ BÖLGESELCİLİK ANLAYIŞI VE TÜRKİYE’DE UYGULANAN BÖLGESEL GELİŞİM POLİTİKALARI, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
5. TEKEDAR, B. (2019) SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN MEKÂNSAL ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
6. TAŞMEKTEPLİGİL, S. K. (2019) KENT PLANLAMA HİYERARŞİSİNDE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ KONUMLANMASI GERMİR-KAYSERİ ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
7. NARYAPRAĞI, S. (2019) KENT MAKROFORMU VE KENTİÇİ ULAŞIM ETKİLEŞİMİ: ISPARTA ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
8. BESİM, E. (2019) KENTSEL VE BÖLGESEL ULAŞIMIN MEKÂNSAL GELİŞMELERE ETKİSİ, TR32 ALTBÖLGESİ VE DENİZLİ ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
9. DERİCİ, B. (2018) BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİNİN (BKAY) GÖL KIYILARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ: EĞİRDİR GÖLÜ ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
10. KORKMAZYÜREK, B. (2018) KENTSEL ULAŞIM POLİTİKALARI KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
11.  AYDIN, N. (2016) KENTSEL SAÇAKLANMANIN KENT ÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN FRAKTAL GEOMETRİ İLE TESPİTİ; ISPARTA ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
12. DOĞAN, K. (2013) MUĞLA İLİ’NDE SEKTÖRLER ARASI BÜTÜNLEŞME İLE BÖLGESEL KALKINMA, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
13. YORULMAZ, O. (2013) METROPOLİTEN KENTSEL BÜYÜMENİN ÇEPERDEKİ KENTSEL-KIRSALLA ETKİLEŞİMİ; ANTALYA ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
14. KAVAK, İ. (2013) KÜMELENME TEMELLİ BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜMEDE VARLIK DEĞERLENDİRMESİ; ANTALYA İLİ ÖRNEKLEMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
15. GÜRBÜZ, M. (2012) ANALİTİK ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNİN MEKÂNSAL PLANLAMADA KULLANIMI VE CBS UYGULAMALARI; İLLER BANKASI ÖZELİNDE BİR İNCELEME, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
16. YILMAZ, M. (2011) BÖLGESEL MEKÂNIN FARKLI KURAMLAR VE UZMANLIKLAR ARASINDAKİ ARADA KALMIŞLIĞI, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
17. ATMACA, İ. (2009) DEMİRYOLU ULAŞIMININ KENTSEL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ISPARTA KENTİ ÖRNEKLEMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
18. SAÇIN, Ö. (2008) SANATSAL İÇERİKTE KAMU MEKÂNLARI GELİŞTİRME STRATEJİLERİ, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
19. ÖZER, M. (2008) ÜNİVERSİTE KAMPUS ALANLARININ KENTSEL TASARIM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) ÖRNEKLEMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. Dosyayı Gör
L. ALINAN ÖDÜLLER:
1. Süleyman Demirel Üniversitesi, Teşekkür Belgesi (2013) SDÜ Rektörlüğü, TÜBİTAK Projesi Nedeniyle, SDÜ, Isparta.
2. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, TÜBİTAK – 1001 Projeleri Yürütücüleri Ödül Töreni, 2010, Isparta, Türkiye.
3. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, TÜBİTAK Lisans Projeleri (2209) Danışmanlıkları Ödül Töreni, 2010, Isparta, Türkiye.
4. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, TÜBİTAK Lisans Projeleri (2209) Danışmanlıkları Ödül Töreni, 2009, Isparta, Türkiye.
5. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, TÜBİTAK Lisans Projeleri (2209) Danışmanlıkları Ödül Töreni, 2008, Isparta, Türkiye.
6. Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mezuniyet Ödülleri, 1994, Ankara, Türkiye (Bölüm Birincisi).
7. Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mezuniyet Ödülleri, 1994, Ankara, Türkiye (Fakülte İkincisi).
8. Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı, Şeref Listesi Ödülü, 1994, Ankara, Türkiye.
9. Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı, Şeref Listesi Ödülü, 1993, Ankara, Türkiye.
10. Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı, Şeref Listesi Ödülü, 1992, Ankara, Türkiye.
11. Çatalağzı Belediyesi (Zonguldak), Üniversitelerarası Amblem Yarışması, 1992, Ankara, Türkiye (Türkiye Birinciliği).
12. Sincan Belediyesi (Ankara), Projeler Bazında Özel Katılım Ödülü, 1992, Ankara, Türkiye.
M. ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM:
1. Şirket Genel Müdürü, STRATO Planlama, Tasarım ve Danışmanlık, Kentsel ve Bölgesel Planlama, Tasarım ve Danışmanlık, (Ticari (Özel)), 2019-
2. Diyarbakır Surları Restorasyonu, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, Diyarbakır Surları Restorasyonu, (Kamu) 2017-
3. Stratejik Vizyon Belgesi Danışmanlığı, Uşak Belediyesi, Stratejik Vizyon Belgesi Danışmanlığı, (Diğer) 2017-2019
4. Danışmanlık, ND Planlama, Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı Danışmanlığı, (Ticari (Özel)) 2016-2018
5. Bilim Komisyonu Üyeliği, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, Diyarbakır Sur ve Hevsel Bahçeleri Restorasyonu, (Kamu) 2016-
6. KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurul Üyesi, BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ, Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme çalışmaları, (Kamu) 2016-2018
7. ROSARİUM AVM Projesi Komisyon Üyeliği, Isparta İl Genel Meclis Başkanlığı, ROSARİUM AVM Projesi Komisyon Üyeliği, (Kamu) 2016-2017
8. Türkiye İnovasyon Haftası, Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye İnovasyon Haftası, İstanbul Kongre Merkezi, Çalışma, 2016 – 2017
9. 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, SDÜ, Isparta, Çalışma, 2016 – 2016
10. 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, SDÜ, Isparta, Çalışma, 2016 – 2016
11. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma, 2016 – 2018
12. TÜBİTAK BIGG-SEA Proje Eğitimi, Proje Eğitimi, SDÜ, Çalışma, 2016 – 2016
13. İTÜ ARI Teknokenti ve İTÜÇekirdek’e İnceleme Gezisi, İTÜ ARI Teknokenti ve İTÜÇekirdek’e İnceleme Gezisi, İTÜ, Çalışma, 2016 – 2016
14. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma, 2016 – 2018
15. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Kalkınma Kurulu Toplantısı, MAKÜ, Çalışma, 2016 – 2017
16. Ar-Ge Reform Paketi, SDÜ, Çalışma, 2016 – 2017
17. KÜSİ, OSB, Çalışma, 2016 – 2018
18. Göller Bölgesi Teknokenti, Teknokentin Tanıtımı, Yerel, Bölgesel Ve Ulusal Kalkınmaya Katkıları, Kanal32 TV, Çalışma, 2015 – 2018
19. Antalyalı Sanayici ve İşadamları Derneği “Önlisans, Lisans, Y. Lisans, Doktora Öğrencileri ile bu okullardan bir yıl içinde mezun olanlar arasında düzenlenecek İş Fikri Proje Yarışması” ve “Potansiyel Girişimcilere Montörlük Hizmetinin Sunulması Projesi”, Protokollerinde Üniversiteyi Temsilen, Antalya, Çalışma, 2015 – 2018
20. SDÜ ve Isparta İşbirliğinin Bilim Üssü: Göller Bölgesi Teknokenti, Ar-Ge, Yenilikçilik ve Teknolojinin Arakesitinde Teknokentlerin Rolü ve Göller Bölgesi Teknokenti’nin Isparta’ya Katkıları, Akdeniz Gazetesi, Çalışma, 2015
21. TOBB Yerel Kalkınma Sinerji Toplantıları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Düzenlemiş Olduğu Yerel Kalkınma Sinerji Toplantıları, Isparta, Çalışma, 2015
22. SDÜ Stratejik Planı (2016-2020), Çalışma Ekibi Başı, SDÜ, Çalışma, 2015 – 2016
23. Çevre Düzeni Planı ve 2025 Bilmecesi, “Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”, Akdeniz Gazetesi, Çalışma, 2015
24. ANSİAD GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİ HAZIRLIK KOMİTESİ Üyeliği, ANSİAD 14.GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİ HAZIRLIK KOMİTESİ Üyeliği, Antalya, Çalıştay, 01.11.2016 (Ulusal)
25. Isparta’nın Kültürel Turizm Bölgesi İslamköy Prpje Çalıştayı ve Proje Sergisi, , Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Çalıştay, 2019 – 2019
26. Davraz Turizm Çalıştayı, Isparta Turizmi, Stratejik Kalkınma ve Büyüme, Barida Otel, Isparta, Çalıştay, 2016
27. Burdur-Isparta Ortak Çözümler Çalıştayı, SDÜ, Çalıştay, 2016
28. Isparta’nın Ekonomik Gelişimi ve Değişimine İlişkin Çalıştay, BAKA, Isparta, Çalıştay, 2015
29. SDÜ Kampusu Yapısal Planı ve Mekansal Tasarımı Çalıştayı, SDÜ, Isparta, Çalıştay, 2015- 2016
30. AR-GE ve Tasarım Merkezleri Seçimi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara, Değerlendirme, 2017 – 2019
31. Yerel Yönetimler ve Özürlüler, Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi ile Teknoloji Kullanımı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi – Ankara, II. Ulusal Özürlüler Şurası Komisyon Üyeliği, 2005-2006
32. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, SDÜ, Isparta, 2014
33. Şehir Plancıları Odası, Isparta İl Temsilci Yardımcılığı, Isparta, 2014-2016
34. Şehircilik Şûrası Komisyon Üyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara. 2016-2017.
35. Kentleşme Şûrası Komisyon Üyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara. 2008-2009.
36. KENTGES Komisyon Üyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara. 2008-2010.
37. 7. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Koordinatör, SDÜ, Isparta. 2013
38. SDÜ-Engelsiz Kampus Fizibilite Komisyon Üyeliği. 2012
39. SDÜ Rektörlüğü, Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği. 2011
40. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknogirişim ve İnovasyon Topluluğu Akademik Danışmanlığı, SDÜ, Isparta. 2016 – 2020
41. Bölge Bilimi Milli Komitesi, Yönetim Kurulu Üyesi, İTÜ, İstanbul. 2016 – 2018
42. KBAM Bilim Kurulu Üyesi, KBAM, Ankara. 2020
N. BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:
1. SDÜ Bilimsel Performans ve Endeksler İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, Üye, 2016-2019
2. European Regional Studies Association, Üye, 2014
3. Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, Üye, 2014-2018
4. Regional Science Association International (RSAI), Üye, 2013-
5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM), Üye, 2011-
6. Regional Studies Association, Üye, 2011-2013
7. TMMOB Şehir Plancıları Odası, Üye, 1994-
8. Bilim Geliştirme Derneği, Üye, 2017-
O. ULUSAL DÜZEYDE YAZILI VEYA GÖRSEL BASINDA YAYIN FAALİYETLERİ:
1. Kanal32 Bir Fikrim Var Isparta Programı, Ocak 2016, Isparta. 2016
2. Çevre Düzeni Planı ve 2025 Bilmecesi, “Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre DüzenivPlanı”, Akdeniz Gazetesi, Röportaj, 04.05.2015, Isparta. 2015
3. Çevre Düzeni Planı ve 2025 Bilmecesi, “Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”, Akdeniz Gazetesi, Röportaj, 05.05.2015, Isparta. 2015
4. SDÜ ve Isparta İşbirliğinin Bilim Üssü: Göller Bölgesi Teknokenti, Ar-Ge, Yenilikçilik ve Teknolojinin Arakesitinde Teknokentlerin Rolü ve Göller Bölgesi Teknokenti’nin Isparta’ya Katkıları, Akdeniz Gazetesi, 05.11.2015, Isparta. 2015
5. Göller Bölgesi Teknokenti, Teknokentin Tanıtımı, Yerel, Bölgesel ve Ulusal Kalkınmaya Katkıları, Kanal32 EkonomiVizyon Programı, 10.12.2015, Isparta. 2015
6. Kanal 32’de “Üniversite Günlüğü” Programı’nda Nisan-2008 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tanıtımı ve Stratejik Mekansal Planlama konusunda konuşmacı olarak katılma 2008
7. Açık Radyo / 94.9 – İstanbul, Traji-trafikten Beşerî Trafiğe (Psikoloji Perspektifinden Trafik) adlı Canlı Radyo Programı – 7 Ocak 2006, saat 10.00 – 10.30, Konu: “Kentsel Ulaşımda Yayalar, Erişebilirlik ve Devinim”
P. ULUSLARARASI VE ULUSAL ATIF SAYISI:
1. 400
error: Kopyalamak Yasaktır..